Work in Progress vestiging Amsterdam

Work in Progress: Wiko Amsterdam is een hangsteiger aan het monteren zodat ze straks de conserveringswerkzaamheden aan de Blauwe brug bij TATA Steel veilig kunnen gaan uitvoeren.