Trappentoren verankert tegen tank met magneetankers

Voor één van onze klanten kregen wij de opdracht een trappentoren te bouwen ten behoeve van de toegang tot één van hun tanks. Als alternatief op de standaard trappentoren met steunberen verankering gaven wij de optie van verankering met magneetankers. Het voordeel voor de klant bij laatst genoemde optie is een reductie van de doorlooptijd met 50% en veel minder volume steigerwerk. Onze klant was erg gecharmeerd van dit alternatief, dus zo gezegd zo gedaan.

Na het maken van een steigertekening en berekening hebben wij met magneetankers een stevige, stabiele en stijve trappentoren neergezet voor onze klant. Alle ankers zijn in het werk getest op een trek en schuifkracht.